Löysyyttä nivelissä ja yliliikkuva selkäranka

Yliliikkuvuudella eli hypermobiliteetilla tarkoitetaan sitä, että nivelen tai selkärangan nikamien liikkuvuus on poikkeuksellisen laajaa, yli normaalirajojen. Yliliikkuvuusoireyhtymästä voidaan puhua silloin kun yliliikkuvuus aiheuttaa selkeää haittaa ja heikentää toimintakykyä. Yliliikkuvuutta saattaa olla yhdessä tai useammassa kohtaa nivelistöä. Yliliikkuvuus on nivelessä tapahtuvan liiallisen liikkeen vaihe, jossa lihasten, hermojen ja sidekudoksen säätely on riittämätöntä hallitun liikkeen aikaansaamiseksi. Yliliikkuvuus selkärangassa Selkärangan liikkuvuudessa on suuria yksilöllisiä eroja. Nikamien välistä ylisuurta tai epävakaata liikettä kutsutaan myös hypermobiliteetiksi. Sitä voi olla paikallisesti tietyssä kohdassa selkärankaa tai useammassa kohdassa. Yliliikkuvuus tuntuu selän kipuna, jäykkyytenä tai kireytenä, jota venyttely ei tunnu helpottavan. Kiristävän tunteen taustalla saattaa olla jatkuva hermo-
Lue lisää

Faskia eli peitinkalvo

Aikaisemmin puhuttiin lihaskalvoista ja nykyisin faskiasta, joka suomennetaan peitinkalvoksi.  Faskia on sidekudosta.  Se muodostaa koko kehoon kolmikerroksisen ja peittävän kalvon.  Se ympäröi ja yhdistää kaikkia elimistön lihaksia, luita, hermoja ja elimiä. Kalvojen tehtävänä on tukea sekä yhdistää lihaksia ja lihasryhmiä. Liikkumisen ja yksittäisten liikkeiden aikana kalvot liukuvat toisiinsa nähden ja niiden välissä oleva hyalyronihappo toimii liukastusaineena. Kalvot voidaan jakaa pinnalliseen, syvään ja viskeraaliseen kalvoon. Viimeksi mainitut ympäröivät sisäelimiä. Pinnallinen kalvo helpottaa ihon liukumista syvän kalvon päällä. Se vaimentaa ulkoisten ärsykkeiden, kuten esimerkiksi hankaavan painalluksen mekaanista vaikutusta syvemmälle kudoksiin. Pinnallisen kalvon sisällä kulkee runsaasti hermoja, verisuonia, imunestesuonia, ja siinä on runsaasti
Lue lisää

Vahva lantionpohja

Lantiota voidaan pitää kehomme keskuksena, joka yhdistää ylä- ja alavartalossa tapahtuvan liikkeen. Lantionpohjassa sijaitsevat sukuelimet sekä niiden toimintaan osallistuvat lantionpohjan lihakset. Lantionpohja ja lantionpohjan lihakset sijaitsevat alimpana lantiossa ja kannattelevat kaikkia yllä olevia rakenteita ja sisäelimiä. Lantion alue kannattelee suurinta osaa koko kehomme painosta. Lantionpohja muodostuu hyvin elastisesta ja joustavasta lihas- ja sidekudosrakenteesta, jonka läpi kulkeutuvat virtsaputki, peräsuoli sekä sukuelimet. Lantionpohjan ja lantionpohjan lihasten tärkeimpiä tehtäviä on kannatella vatsan alueen ja lantion sisäelimiä, säädellä virtsaamista ja ulostamista sekä tukea lanneselkää. Lantionpohjan lihakset huolehtivat kehon asennon hallinnasta yhdessä kehon muiden lihasten kanssa. Lantionpohjan lihakset ovat tärkeät seksuaaliterveyden kannalta niin naisilla kuin
Lue lisää

Vahvan keskivartalon salaisuus

Syvät lihakset ovat kehon oma korsetti Ihmisillä on lihaksia pääasiallisesti kolmessa kerroksessa keskivartalossa. Nyt keskitytään syviin lihaksiin.Syvät lihakset mahdollistavat liikkumisen, tukevat selkärankaa ja suojaavat selän nikamia. Keskivartalon syvillä lihaksilla tarkoitetaan lihaksia, jotka nimensä mukaisesti sijaitsevat selkärangan ja vatsaontelon ympärillä. Suurin osa syvistä lihaksista kiinnittyy selkärangan nikamiin. Osa taas kiinnittyy selkärangan jatkeena olevaan ristiluuhun. Syviin lihaksiin kuuluvat pallealihas (1), selän syvät ojentajat (2), poikittainen syvä vatsalihas (3), pakaralihaksen ristiluunpuoleinen syvä osa (4), lonkan koukistajalihaksen takimmainen osa (5) ja lantionpohjan lihakset (6). Syvien lihasten tehtävänä on pitää nikamat luonnollisessa asennossa vartalon tai raajojen liikkeiden aikana. Syvä poikittainen vatsalihas yhdessä vinon vatsalihaksen, lantionpohjan
Lue lisää

Paljon puhuttu istuminen

Nykyinen istuva elämäntyyli aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja niin aikuisille kuin lapsillekin. Kuljemme autolla lyhyetkin matkat, istumme iltaisin TV:n ääressä, kännykkä ja tietokone, tablettia unohtamatta, ovat aina käden ulottuvilla. Noin 80 % valveillaoloajastamme vietämme liikkumatta, pääasiassa istuen. Istumisen aiheuttamia haittoja ei voida poistaa muuta kuin vähentämällä istumista. Liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset on todistettu tieteellisesti, mutta istumisen terveyshaitat ovat vielä monelle tuntemattomia. Tieto istumisen haitallisuudesta kuitenkin lisääntyy jatkuvasti. Liiallinen määrä Istut yli 8 tuntia päivässä, usein yli kaksi tuntia yhtäjaksoisesti Hyväksyttävä määrä Istut enintään 8 tuntia päivässä ja enintään kaksi tuntia kerrallaan Sopiva määrä Istut vain muutaman tunnin päivässä ja enintään tunnin
Lue lisää

Miehet liikkeelle!

Miten saadaan miehet liikkeelle? Tutkimuksen todistavat, että liikkumaan innostaa liikunnan mukavuus. Kun liikunta koetaan mukavaksi, siihen löytyy myös aikaa. Osa miehistä asettaa itselleen selkeitä tavoitteita liikunnan suhteen. Tavoitteina saattavat olla selän parempi kunto, yläraajojen parempi lihasvoima, yleisesti parempi olo ja terveys, mielihyvän tunne tai jopa elämyskokemus. Aktiiviharrastajat taas motivoituvat liikuntaan teemalla – rakkaudesta omaan lajiin. Tällöin myös itse suoritukselle annetaan arvoa. Ohjaten eteenpäin Me kaikki olemme erilaisia. Toisille sopii liikunta yksin omatoimisesti toteutettuna kuntosalilla tai lenkkeillen, toisille taas on mieluisaa olla mukana ohjatussa ryhmässä tai liikkua porukan mukana. Keväällä 2016 haastattelin miehiä, jotka osallistuivat ohjattuun liikuntaryhmään. Heidän viestinsä oli selkeä:
Lue lisää