Palvelut

TULE-tietokeskus tarjoaa

 

Ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

 • Tietoa tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä
 • Tietoa ennaltaehkäisyn ja itsehoidon merkityksestä
 • Ohjausta luotettavan tiedon pariin
 • Materiaalia kotiin vietäväksi
 • Teemapäiviä
 • Tietoa kumppanuusyhdistysten toiminnasta
 • Tietoa hyvinvointipalveluista

TULE-tietokeskukseen järjestetään myös tutustumiskäyntejä ryhmille.

 

Keskuksen ulkopuolelle jalkautuva toiminta

 

TULE-tietokeskus tarjoaa yksilönohjauksen lisäksi tilaajatahon tarpeiden mukaisesti räätälöityjä tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin liittyviä tapahtumia niin suurille kuin pienillekin ryhmille. Tapahtumiin sisältyy aina TULE-tietokeskuksen toiminnan esittely.

Järjestämme muun muassa

 • Toiminnan esittelyjä
 • Luentoja ja tiedotustilaisuuksia
 • Pop up – tapahtumia
 • Toiminnallisia työpajoja

Tapahtumia on mahdollista järjestää TULE-tietokeskuksen tiloissa, mutta jalkaudumme mielellämme myös keskuksen ulkopuolelle erilaisiin ryhmiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja yhteisöihin.