Turun Seudun Selkäyhdistys ry

selkä

Tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy ja jo sairastuneiden elämänlaadun parantaminen tiedotuksen, neuvonnan
ja ohjauksen, liikunta-, virkistys- ja vertaistoiminnan avulla.

Yhteystiedot:

Turun Seudun Selkäyhdistys ry
c/o TULE-tietokeskus, Humalistonkatu 10, 20100 Turku
040 525 1739
toimisto@turunselkayhdistys.fi
www.turunselkayhdistys.fi