Yhteistyö

Teemme laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toimintamme yhtenä tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen eri sektoreiden toimijoiden välillä.

Turun kaupunki on ollut mukana suunnitteluvaiheesta lähtien ja toimii tietokeskuksen merkittävänä yhteistyökumppanina.

Tietokeskus on kiinnostunut tekemään yhteistyötä myös alan tulevien ammattilaisten kanssa. Oppilaitosten kanssa yhteistyötä toivotaan opinnäytetöiden, työharjoittelujen ja erilaisten tapahtumien ja projektien muodossa.

 

Yhteistyökumppaneita etsitään!

Olemme ensimmäinen ja tällä hetkellä ainut TULE-tietokeskus Suomessa. Tavoitteenamme on luoda uutta ja erilaista toimintaa tule-tietouden lisäämiseksi Turun seudulla.

Onko sinulla tai organisaatiollasi idea, jonka toteuttamisessa voisimme olla apuna?
Ota yhteyttä, keskustelisimme mielellämme erilaisista yhteistyömahdollisuuksista.

          turku-amk                  paavo-nurmi-keskus                                    liiku

              

 

tempur